FAGLIG LAGBYGGING

Samarbeidspartner for faglig lagbygging

InTeamMade tilbyr utvikling av grupper, ledere, organisasjoner direkte på arbeidsplassen og ved hjelp av opplevelsesbaserte prosesser, såkalt outdoor- og indoorassesment.

Kanskje har du vært med på en mange type aktiviteter før eller du ønsker å ta opp en problemstilling i organisasjonen på en annen måte? I mange år har vi sett at med trygge rammer og utvalgte oppgaver ut i naturen klarer vi å skape en god bakgrunn for å ta opp vanskelige spørsmål og sette i gang prosesser i organisasjonen. Derfor har vi utvidet samarbeidet med Thomas Bickhardt, organisasjonspsykolog, og startet en bedrift i lag som tilbyr denne faglige lagbyggingen og organisjonsutviklingen.

Highlights:

• InTeamMade AS tar grupper med ut av sin daglige (arbeids-)omgivelse og ut i naturen
• InTeamMade AS skaper trygge rammer og en intim og god arbeidsatmosfære
• InTeamMade AS veileider prossessen og tilbyr oppfølging inne i bedriften etter samlingen

For mer informasjon se på InTeamMade sine nettsider, eller ta kontakt med Rogier.

Tilbake til hovedsiden om gruppeaktiviteter

*
*
*
*
*